Wij als Ter Steege B.V. beschouwen privacy als zeer belangrijk. Met dit privacy statement bevestigen wij je dan ook dat je hebt besloten om je persoonlijke informatie met ons te delen. Waarbij jij van ons mag verwachten dat wij hier op een correcte wijze mee omgaan en je gegevens veilig bij ons zijn.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan welke we hebben verkregen via de website van ons en onze merken alsmede via onze webshop.

Als je precies wilt weten wat wij van jou bijhouden of als je overige vragen hebt, neem dan contact met ons op.

 • Verzamelen gegevens
  Ter Steege B.V. kan op de volgende manieren informatie van jou verkrijgen:
 • direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons of door je te abonneren op onze nieuwsbrief of als je gebruik maakt van de webshop;
 • via onze eigen website of die van onze merken: via de website verzamelen wij verschillende gegevens voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening. Dit onder meer door het gebruik van cookies, IP-adres, locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website en digitale nieuwsbrieven. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden en blokkeren wij het IP-adres in onze systemen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren.

De persoonsgegevens welke je ons verstrekt of welke wij van derden ontvangen kunnen het volgende omvatten: je naam, je functie, naam van het bedrijf, e-mailadres, je telefoonnummer, documentnummer van je identificatiebewijs, accountinformatie, adres van de onderneming, je geslacht, je geboortedatum, je gegevens welke zijn verstrekt bij je communicatie met ons, eventuele actualisering van voorgenoemde gegevens die aan ons zijn verstrekt.

 • Gebruik van de gegevens

Wij, of Derden die namens ons handelen, verzamelen, gebruiken en slaan de persoonsgegevens die hiervoor genoemd zijn op om de volgende redenen: bezoek aan onze website of de website van onze merken, ontvangst en levering van goederen, voor interne commerciële redenen (gerechtvaardigd belang), in kader van bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.

Interne doeleinden

Voor interne bedrijfsrapportage, bedrijfsadministratie, het waarborgen van voldoende verzekering voor onze activiteiten, het waarborgen van de veiligheid van bedrijfsfaciliteiten, onderzoek en ontwikkeling, en om de mogelijkheden van zakelijke efficiency te identificeren en te implementeren.

 Marketing
Graag sturen wij je zo nu en dan bepaalde marketingcommunicatie waaronder elektronische marketingcommunicatie aan bestaande klanten. Dit doen wij vanuit het oogpunt van marketing en bedrijfsontwikkeling.

We zullen je echter altijd toestemming vragen voor direct-marketingcommunicatie wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Als je niet langer marketingcommunicatie wilt ontvangen, kun je altijd per e-mail contact met ons opnemen op info@tersteege.nl of door tijdens kantooruren te bellen met 0548 – 535 020. Wij zullen dan de marketingcommunicatie beëindigen.

 • Cookies
  Onze website en die van onze merken gebruiken cookies. Dit zijn kleine bestandjes welke we op je apparaat plaatsen wanneer je gebruikt maakt van onze website. Wij maken gebruik van deze cookies om je in de toekomst een betere ervaring op maat te kunnen aanbieden, door je specifieke voorkeuren voor het gebruik van de website te begrijpen en te onthouden.

Bij het plaatsten van de cookies slaan we de volgende gegevens op:

 • IP-adres van de bezoeker;
 • datum en tijd van het bezoek;
 • URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem enz.).

Via je browser kun je het plaatsen van cookies uitschakelen. Als je echter je browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (inclusief essentiële cookies) heb je mogelijk geen toegang tot de gehele website of een deel daarvan of kun je geen gebruik maken van alle functionaliteiten die onze website biedt.

 • Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
  Wij geven je persoonsgegevens niet zomaar aan andere bedrijven of instellingen, uitgezonderd Google, Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram en als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld bij een vermoeden van een misdrijf aan de politie).

Onze websites en pagina’s op sociale media kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar websites van derden. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor persoonsgegevens die over je wordt verzameld en opgeslagen door derden. Websites van derden hebben hun eigen algemene voorwaarden en privacy beleid. Deze dien je zorgvuldig te lezen voordat je persoonsgegevens naar deze websites stuurt. Wij onderschrijven of aanvaarden op geen enkele andere wijze enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of algemene voorwaarden of beleidsregels van derden.

 • Bekendmaking van persoonsgegevens
  Wij kunnen je persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde maatschappijen en onze merken (hierna: onze groep), waar ons gerechtvaardigde belang dit vereist voor interne administratieve doeleinden (bijvoorbeeld het waarborgen van consistente en levering van diensten aan onze klanten, bedrijfsstrategie, naleving, controle en monitoring, onderzoek en ontwikkeling en het waarborgen van de kwaliteit). Wij kunnen je persoonsgegevens ook binnen onze groep delen met bedrijven die aan ons producten en diensten leveren als “processors”, zoals IT-systemen.

Wij zullen je persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden:

 1. onze dienstverleners en onderaannemers, inclusief maar niet beperkt tot betalingsverwerkers, leveranciers van technische en ondersteunende diensten, verzekeraars, logistieke dienstverleners en leveranciers van clouddiensten;
 2. je werkgever, uitzendbureau of wervings- en selectiebureau;
 3. afnemers en wederverkopers, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 4. overheidsinstellingen (inclusief de douane);
 5. ondernemingen die ons ondersteunen bij onze marketing-, reclame- en promotiecampagnes;
 6. leveranciers van analytics en zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze website en onze software-apps.

Wij zullen, als dat nodig is en alleen op basis van een beoordeling van geval tot geval, je persoonsgegevens ook bekend maken aan derden:

 1. als het in ons (waaronder begrepen de gelieerde partijen) gerechtvaardigde belang is om dat te doen om onze activiteiten uit te voeren, te laten groeien en te ontwikkelen;
 • als wij bedrijven of activa kopen of verkopen, kunnen wij je persoonsgegevens bekend maken aan de verkoper of koper van die bedrijven of activa;
 • als nagenoeg alle activa van ons of van de aan ons verbonden bedrijven
  worden verworven door een derde, in welk geval persoonsgegevens die
  worden gehouden door ons tot de overgedragen activa behoren;
 1. als wij gedwongen zijn je persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting, een legitiem verzoek van een overheid of handhavingsfunctionarissen, en als dit vereist is om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid of handhaving, dan wel ter voorkoming van illegale activiteiten.
 2. om onze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen of om te reageren op claims, om onze rechten of de rechten van een derde te beschermen, om de veiligheid van een persoon te beschermen of om een illegale activiteit te voorkomen;
 3. om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ter Steege B.V. en aan haar gelieerde bedrijven, onze medewerkers, onze klanten of andere personen te beschermen.

We kunnen ook geanonimiseerde, geaggregeerde rapportages en statistieken naar buiten brengen over gebruikers van onze website of onze goederen en van interacties met ons en onze merken op sociale media ten behoeve van interne rapportage of rapportage aan onze groep of andere derden, en voor onze marketing- en promotiedoeleinden.
Deze geanonimiseerde, geaggregeerde rapporten of statistieken maken het niet mogelijk onze gebruikers persoonlijk te identificeren.

Tenzij uitdrukkelijk hierboven in dit artikel vermeld, zullen wij je persoonsgegevens nooit delen met, of verkopen of verhuren aan derden zonder je hiervan op de hoogte te stellen en, indien nodig, je om toestemming verzoeken. Als je toestemming aan ons hebt gegeven om je persoonsgegevens op een bepaalde manier te gebruiken, maar je verandert later van gedachten, kun je contact met ons opnemen en zullen wij dat gebruik beëindigen.

 • Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacy beleid aanbrengen worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per post of e-mail aan je meegedeeld. Controleer regelmatig of ons privacy beleid is bijgewerkt of gewijzigd. Door gebruik te blijven maken van de diensten en onze website, of diensten aan ons aan te bieden en/of te leveren, bevestig je dat je de laatste versie van ons privacy beleid hebt gelezen en begrepen.
 • Bewaring van persoonsgegevens
  Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelen en gebruiken en/of van de mate waarin we aan de toepasselijke wetgeving moeten voldoen en onze wettelijke rechten moeten vestigen, uitoefenen of verdedigen.
 • Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens – je rechten
  Als je wilt weten welke gegevens wij van jou hebben, neem dan contact met ons op. De contactgegevens vind je onderaan dit privacy statement. Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Als je nadere informatie hierover wilt hebben of een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kun je altijd contact met ons opnemen per e-mail op info@tersteege.nl. Je hebt het recht om te verzoeken dat wij:
 1. toegang geven tot alle persoonsgegevens die wij over je aanhouden;
 2. alle persoonsgegevens aanpassen die gedateerd of onjuist zijn;
 3. persoonsgegevens die wij over je aanhouden, verwijderen;
 4. de manier beperken waarop wij je persoonsgegevens verwerken;
 5. de verwerking van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing voorkomen;
 6. je een kopie leveren van de persoonsgegevens die wij over je aanhouden;
 7. rekening houden met gegronde bezwaren die je hebt tegen het gebruik van je persoonsgegevens door ons.

Wij zullen al dergelijke verzoeken in overweging nemen en je antwoord geven binnen een redelijke termijn (en in ieder geval binnen de door de toepasselijke wetgeving vereiste termijn). Houd er echter rekening mee dat sommige persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden uitgezonderd kunnen worden van dergelijke verzoeken.

Als er een uitzondering van toepassing is, melden wij je dat bij de beantwoording van je verzoek. Alvorens te reageren op een verzoek dat je indient, kunnen wij je vragen ons informatie te verstrekken die nodig is om je identiteit te bevestigen.

 • Klacht indienen
  Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Contactgegevens

Ter Steege B.V.
Nijverheidsstraat 53                             Turfstekerstraat 21
7461 AD Rijssen                                    1431 GD Aalsmeer
+31 (0)548 53 50 20                              +31 (0)297 32 11 44
info@tersteege.nl

Versie 2 d.d. 17-01-2020

© Copyright 2024 - Artstone Realisatie: Stimmt